Pegasus Mail Nederland

PEGASUS MAIL

Gebruik van aliassen in Pegasus Mail

Aliasing gebeurt wanneer je de veldnaam 'Name (alias)' uit een adresboek gebruikt in plaats van het e-mailadres. Pegasus Mail accepteert dit als een adres: als je de naam (Name) gebruikt, zal Pegasus Mail het daarbij behorende e-mailadres tijdens het verzenden opzoeken. Je gebruikt alliassen omdat het in het algemeen gemakkelijker is om iemands naam te herinneren dan zijn e-mailadres. Zo kan een bericht met Tom in het To-veld, gestuurd worden naar thomasvanderplane@department_salesmanship.eu (een hele mond vol).

In het voorbeeld hieronder staat achter Name (alias): PMail
alias

Als in het To-veld van een nieuw bericht 'PMail' wordt getypt, wordt het bericht gestuurd naar het adres dat is ingevoerd achter E-mail address, hier:
e-mailadres

Uiteraard moet onder Addressbook properties ingesteld staan (zie hieronder) of je gebruik wilt maken van aliassen.
In Pegasus Mail kun je aliassen instellen voor e-mailadressen in een bepaald adresboek of in alle adressboeken (hoe je een adresboek aanmaakt kun je hier lezen).
Selecteer het adresboek waar je aliassen wilt gebruiken, klik op het icoon adresboek of druk op F3 en het venster met addressbooks en distribution lists verschijnt.
Klik op nieuw adresboek en kies voor Addressbook properties waarna onderstaand venster verschijnt.

alias venster

In het bovenste gedeelte kun je instellen of voor het geselecteerde adresboek e-mailadressen moeten worden gebruikt in plaats van aliassen (Apply the e-mail address instead of the alias) en/of het geselecteerde adresboek niet gebruikt wordt om aliassen om te zetten.

In het onderste gedeelte gelden deze instellingen voor alle adresboeken.


Klik hier voor de tip van de vorige maand - Bijzondere mogelijkheden in Pegasus Mail.