Pegasus Mail Nederland

PEGASUS MAIL

Mailfiltering in Pegasus Mail - Content Control (intelligente filtering)

Met Content Control kun je mail met compromitterende woorden filteren; aan bepaalde woorden kan een gewicht worden gehangen Als dit boven het ingestelde gewicht - in dit geval 50 - (zie afbeelding) komt, wordt de definitie uitgevoerd. Deze instellingen zijn te vinden onder Tools - Spam and content controls - Content control..., selecteer hier de betreffende definitie (of maak met Add... een nieuwe definitie aan), klik op Edit... en daarna op tabblad Message tests.Op het tabblad Actions kun je aangeven wat er moet gebeuren als het gewicht van een bericht meer dan 50 is. Je kunt het bericht oa. laten verplaatsen naar een folder (in dit geval de Junk or suspicious mail-folder), verwijderen, doorsturen en daarna verwijderen of een kleur geven etc.
De ingestelde actie wordt geheel automatisch uitgevoerd.In het met Pegasus Mail meegeleverde bestand SPAMBUST.DAT staan een groot aantal woorden en begrippen. Dit bestand kan zo worden gebruikt of als basis (voorbeeld) dienen voor een persoonlijk SPAMBUST.DAT (met Edit op tabblad Message tests kun je het bestand bewerken, een # voor een regel negeert de betreffende regel).

Hieronder enkele regels uit SPAMBUST.DAT
if Subject contains "accept credit carts" weight 51 - als achter onderwerp 'accept credit carts' staat wordt het bericht verplaatst naar Junk or suspicious mail-folder want het gewicht is meer dan 50
if Subject contains "viagra" weight 51 - als achter onderwerp 'viagra' staat wordt het bericht naar Junk or suspicious mail-folder verplaatst want het gewicht is meer dan 50
if body hasall "Nigeria, Chamber of Commerce" weight 51 - als deze 3 woorden in het bericht voorkomen wordt het bericht verplaatst naar Junk or suspicious mail-folder want het gewicht is meer dan 50
if Sender contains "comedy" weight -9999 - als zender 'comedy' bevat gebeurt er niets want het gewicht is minder dan 50.

Als de som van het gewicht van woorden in een bericht boven 50 komt, wordt het bericht alsnog verplaatst naar de Junk or suspicious mail-folder.

Een voorbeeld: een arts zal regelmatig mail krijgen waarin het woord viagra voorkomt.
Hij zou aan het woord viagra het gewicht 10, aan sex 10, aan aanbieding 15 en aan het woord sadomasochisme 20 kunnen geven.
Het ‘gewicht’ waarboven definities geactiveerd worden is ingesteld op 50.
Een bericht met daarin de woorden ´viagra´, ´sex´ en ´aanbieding´ krijgt een totaal gewicht van 35 en krijgt geen speciale behandeling. Staat ook het woord 'sadomasochisme' in het zelfde bericht dan komt daarmee het gewicht boven (het ingestelde gewicht) van 50 en wordt het bericht verplaatst naar de Junk or suspicious mail-folder.

Op het tabblad Exceptions kun je aangeven waar de black- en de white-lijsten staan (deze worden met Pegasus Mail meegeleverd en automatisch aangemaakt). Op de black-list staan adressen van niet geaccepteerde berichten; op de white-list staan adressen van geaccepteerde berichten. Dit zijn ´gewone´ distributielijsten die met F6 opgeroepen kunnen worden. Het toevoegen of verwijderen van iemand aan de black- of de white-lijst doe je door in het betreffende bericht rechts te klikken en dan te klikken op Add sender to mail list....


Ga terug naar overzichtpagina 'Mailfiltering in Pegasus Mail'
Ga verder naar 'Mailfiltering in Pegasus Mail' - New Mail