Pegasus Mail Nederland

PEGASUS MAIL

Een circulatiebericht maken

Met Pegasus Mail kun je een zogenaamde circulatiemail versturen. Zoals het woord al zegt is een circulatiemail een bericht dat van de ene ontvanger naar de volgende wordt gestuurd. Iedere ontvanger kan zijn/haar commentaar op de inhoud geven en het bericht verder sturen naar de volgende ontvanger. Uiteindelijk komt het bericht automatisch bij de oorspronkelijke zender terug.

Je start een circulatiemail op door onder File – New message voor Circulation message te kiezen. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n circulatiemail.

circulatiemail

Door de volgorde van de adressen in het Circulate to-veld wordt bepaald welke persoon als eerste, tweede enzovoort het bericht te zien krijgt.
Uiteraard kun je ook gebruik maken van distributielijsten ipv. alle adressen in het Circulate to-veld te plaatsen.

De (eerste) ontvanger ziet het (geopende) bericht zoals hieronder is te zien.
ontvangen circulatiemail

De ontvanger klikt op Circulate, zet zijn/haar aantekeningen in de circulatiemail ......
opmerkingen circulatiemail

...... klikt op Send en de tweede persoon in het lijstje ontvangt de circulatiemail. Enzovoorts .........
Als je - als zender van een circulatiemail - Confirm reading aanzet, kan zo het bericht gevolgd worden.