Pegasus Mail Nederland

PEGASUS MAIL

Identiteit koppelen aan een folder

Selecteer de folder waaraan een identiteit gekoppeld moet worden, klik rechts en kies voor Set default identity for entry zoals hieronder is te zien.Kies uit het overzicht de gewenste identiteit en klik op Select (zie afbeelding hieronder) en de koppeling is gemaakt.Bij het beantwoorden van een bericht uit een folder - waaraan je 'n default-identiteit (dus niet persé dé Default-identiteit) hebt gekoppeld -, heeft dat bericht automatisch die identiteit en de daarbij behorende signature.