Pegasus Mail Nederland

PEGASUS MAIL

Aanmaken van adresboeken

Klik op het icoon adresboek of druk op F3 en het venster met addressbooks en distribution lists verschijnt.
Voor het maken van een nieuw adresboek klik op nieuw adresboek en kies voor Create a new addressbook...

nieuw adresboek maken

Achter Name: geef je een naam voor het nieuwe adresboek op.
Als je in het vakje achter Filename een naam opgeeft is deze gemakkelijk weer te vinden in je bestandbeheerprogramma; in dit geval zijn de namen van de twee bestanden van dit adresboek optioneel.pmr en optioneel.pm!
Laat je het vak achter Filename leeg dan hebben de bestanden onbeduidende namen als vb.: Q845JOJ8.pmr en Q845JOJ8.pm!
Met een klik op Create is het adresboek gemaakt.

Selecteer het aangemaakte adresboek 'naam van het nieuwe adresboek'

adresboek gereed

klik op adresboek vullen kies voor Add a new address entry... en voer de benodigde gegevens in en selecteer eventueel een foto (zie onderstaande afbeelding).

nieuw adres ingevoerd


Het is ook mogelijk om adresboeken te importeren; dit doe je onder Addressbook (zie onderstaande afbeelding).

import adresboeken
Ook zie je hier de mogelijkheid voor het exporteren van adresboeken.