Pegasus Mail Nederland

PEGASUS MAIL

Controle op phishing

Pegasus Mail kan binnenkomende berichten - in HTML-format - op phishing controleren. Phishing is frauduleus gedrag waarmee wordt geprobeerd personen te misleiden zodat ze hun gevoelige persoonlijke gegevens, zoals gegevens over hun bankrekening en creditcard, online opgeven. Ga naar Pegasus Mail Preferences and Settings (Alt + F10) en plaats dan onder Incoming mail - Hyperlinks een vinkje voor: Check for suspicious "phishing" URLs in HTML messages (plaats muisaanwijzer al dan niet op de afbeelding hieronder).
Hoe kun je zien of je met een phishingbericht te maken hebt?

Als je een fout bericht ontvangt en je met de muis boven een link hangt, verschijnt er een rond cirkeltje met een schuine streep (plaats muisaanwijzer al dan niet op de afbeelding hieronder).

bij een foute url verschijnt dit teken


Als je toch op de link klikt verschijnt er een venster met de waarschuwing (zie afbeelding hieronder) dat het betreffende domain op een blacklist staat.
Je kunt dan alsnog voor OK kiezen om de site te bezoeken, maar je bent gewaarschuwd!


Hieronder dan nog een waarschuwing waarin wordt gemeld dat je naar een andere site gaat dan het adres dat in het bericht staat.

Internet Fraud Alert!

In dit geval stond er in het bericht www.dell.com en je zou bij wwww.del.nl uitkomen, maar er is een typefout gemaakt; er staan vier w's in plaats van drie!