Pegasus Mail Nederland

PEGASUS MAIL

Sluit een bericht niet af na verzending

Als je een bericht naar meerdere personen wilt versturen en de inhoud verschilt weinig, houdt dan het bericht open en gebruik het zelfde bericht meerdere keren.
Klik daarvoor in een bericht op het tabblad Speciaal en plaats een vinkje in het vakje voor Do not close the window after the message has been successfully sent (plaats muisaanwijzer al dan niet op de afbeelding)

sluit bericht niet na verzending

Ga terug naar het bericht door op het tabblad Message te klikken. Maak het bericht en verstuur het. Het net verstuurde bericht blijft op het scherm staan; je maakt de wijzigingen zoals ander e-mailadres en eventueel de inhoud van het bericht en verstuur het opnieuw. Etc. etc.
Ben je klaar klik dan op Cancel en na een bevestiging verdwijnt het bericht van het scherm.