Pegasus Mail Nederland

PEGASUS MAIL

Folderonderhoud

Bij problemen met folders kan de consistentie hiervan gecheckt worden; klik hiervoor rechts op de betreffende folder en kies uit het menu dat verschijnt (zie afbeelding hieronder) voor Check consistency. Zijn er geen problemen dan wordt dat gemeld.

Als er wél een probleem met de folder is wordt aangeraden de betreffende folder te her-indexeren (Reindex folder). Nadat dit is gebeurd verschijnt onderstaand venster.Met de optie Recover deleted space wordt de vrijgemaakte ruimte teruggewonnen.
Onder Folder information... is te zien hoeveel deze ruimte nu is.