Pegasus Mail Nederland

PEGASUS MAIL

Berichten automatisch verplaatsen met filterregel nieuw bericht

In Pegasus Mail is het mogelijk om nieuw binnengekomen berichten automatisch te verplaatsen naar vooraf gedefinieerde folders waaraan je een default-identiteit kunt koppelen.
Zo houd je je New mail-folder opgeruimd. De folder waarin de nieuw en automatisch verplaatste berichten staan, zijn mooi gekleurd (kleur is zelf te bepalen) en er is dus duidelijk te zien of en in welke folder nieuwe berichten staan.
Voor het verplaatsen van een bericht wordt gebruik van een filter gemaakt.

Selecteer het betreffend bericht en klik op de icoon Filter waarna het volgende venster verschijnt.


Maak de instelling zoals hierboven is te zien en klik op Next >>

Waarna onderstaand venster verschijnt.


Maak de instelling zoals hierboven is te zien en klik op Next >>


Maak de instelling zoals hierboven is te zien.

Er is gekozen voor verplaatsing naar een folder; met Select... wordt de betreffende mail-folder geselecteerd - maak eventueel een nieuwe folder aan - en klik daarna op Finish.
Voor het koppelen van een default-identiteit aan een folder, zie tip Identiteit koppelen.