Pegasus Mail Nederland

PEGASUS MAIL

Mailfiltering in Pegasus Mail

Pegasus Mail heeft zeer uitgebreide filtermogelijkheden (geen enkel programma kan hier aan tippen); dit zijn:

De filtering werkt ook in deze volgorde, als ze tenminste geactiveerd zijn.
Als van een binnengekomen bericht het adres van de zender op de Global Whitelist staat, wordt het bericht niet gecontroleerd door Spamhalter of Content control maar onmiddelijk afgehandeld door New Mail filtering rules.
Als een bericht als spam wordt gekenmerkt wordt het automatisch verplaatst naar de spamfolder en worden Content control en New Mail filtering uiteraard niet meer uitgevoerd.
Hieronder wordt uitgelegd hoe de verschillende filters werken en wordt verwezen naar voorbeelden.

POP3-filtering
POP3-filtering regels controleren headers van berichten als ze gedownload worden van de POP3-mailbox waarbij alleen de koppen (headers) naar je computer worden gehaald en gecontroleerd, de inhoud (body) en eventuele bijlagen (attachments) blijven op de POP3-server.
In het kort komt het erop neer dat POP3-filtering regels een klein deel van een bericht download en dat controleert om te achterhalen of het bericht in zijn geheel gedownload mag worden.

Lees hier verder hoe je POP3-filtering aanmaakt en activeert. [omhoog]

Global Whitelist
Nadat POP3-filtering is doorlopen wordt gecontroleerd of het adres - van de afzender van het binnengekomen bericht - op de Global Whitelist staat.
Als dit zo is wordt het bericht niet door Spamhalter of Content control gecontroleerd maar onmiddelijk afgehandeld door New Mail filtering rules.
Dit controleren gebeurt razensnel omdat de Global Whitelist bij het starten van Pegasus Mail in het geheugen wordt geladen.

Lees hier verder hoe je Global Whitelist gebruikt en onderhoud. [omhoog]

Spamhalter
Hierna worden binnengekomen berichten door Spamhalter - een zelf-lerend Bayesian spamfilter van Lukas Gebauer dat vanaf versie 4.4 in Pegasus Mail zit - op spam gecontroleerd. Deze controle wordt alleen uitgevoerd als de zender niet op de Global Whitelist staat.

Lees hier verder hoe je Spamhalter instelt en activeert. [omhoog]

Content control
Als Content control is geactiveerd worden nieuw binnengekomen berichten hierdoor gecontroleerd.
Content control vraagt meer onderhoud dan Spamhalter maar kan gebruikt worden voor zeer specifieke filtering.

Meer over de werking en het instellen van Content Control is hier te lezen. [omhoog]

New Mail filtering
Nadat Content controle zijn werk heeft gedaan wordt de reguliere New Mail filtering gestart.

Met New Mail filtering kun je een binnengekomen bericht vb. automatisch laten printen, een antwoord laten versturen + een bedrijfsfolder mee laten sturen, laten doorsturen, het in een bepaalde folder laten opslaan, een kleur laten geven, laten verwijderen, de zender op een distributielijst laten zetten of juist vanaf laten halen en nog veel meer. Natuurlijk is het mogelijk om een aantal acties opeenvolgend te laten uitvoeren, vb. eerst laten printen dan een antwoord laten sturen en dan een bepaalde folder op laten slaan.

Onder Tools - Mail filtering rules - Edit new mail filtering rules kun je zien welke New Mail filtering regels ingesteld staan. Hier kun je kiezen uit twee mogelijkheden: toepassen van regels als de New Mail folder wordt geopend ("... applied when folder is opened") of toepassen van regels als de New Mail folder window wordt gesloten ("... when folder is closed"). Het maakt niet uit welke regelset je hebt gekozen; de acties van een regel die je hebt gekozen zijn het zelfde.
Een voorbeeld van het filteren van ongewenste mail is hier te zien. [omhoog]

Autofiltering folders
Voor degene die snel en eenvoudig filtering wil toepassen op New mail is 'Autofiltering folders' in versie 4.51 gekomen. Met slechts enkele muisklikken wordt deze vorm van filtering gerealiseerd.
Van iedere folder kan op ieder moment een autofiltering folder worden gemaakt.
Lees hier verder hoe je 'Autofiltering folders' instelt. [omhoog]