Pegasus Mail Nederland

PEGASUS MAIL

Mailfiltering in Pegasus Mail
Mail (spam) verstuurd door jezelf, aan jezelf

Lees hier hoé je kunt controleren dat een bericht niet van jezelf afkomstig is.

Als je de laatste tijd veel berichten (spam) krijgt waarvan lijkt dat die - door jezelf, aan jezelf - zijn gestuurd kan je hiervoor eenvoudig een filter maken.

Klik op maak een filterregel Create or manage rules for filtering your new mail

Klik in het venster dat dan verschijnt op voeg regel toe Add rule

Klik hierna op Headers... (zie afbeelding hieronder).
selecteer Headers...

In het volgend venster (zie afbeelding hieronder) plaats je in het vakje voor From een vinkje, in het vak onder Contains this text zet je het e-mailadres (dus het e-mailadres dat je ziet in de betreffende bericht achter het From-veld).
Selecteer in het vak achter Action: Logical AND ....
filter mail aan jezelf 01
.... en klik op OK.

Klik hierna weer op voeg regel toe Add rule
Nu plaats je in het vakje voor To een vinkje, in het vak onder Contains this text zet je het e-mailadres (dus het e-mailadres dat je ziet in de betreffende bericht achter het To-veld - dit is meestal het zelfde als dat wat achter het From-veld staat).
In het vak achter Action selecteer je Move* en met Set selecteer je de map waarin de berichten moeten komen (zie afbeelding hieronder) .....
filter mail aan jezelf 02
.... en klik op OK.

Hierna zijn de twee regels in het overzicht (zie afbeelding hieronder) te zien.
volgorde filterregels

Maak eventueel onder Create a new filtering rule - Add rule - Comment... een commentaarregel aan. Zorg dat de twee filterregels in de juiste volgorde staan (zie afbeelding hierboven). Verander deze zonodig door de regel te selecteren en met de rode/blauwe pijltoets naar boven/beneden te verplaatsen.
Klik op Save en de regel is aangemaakt en werkzaam.
* In plaats van een bericht met Move naar een map te verplaatsen kun je ook voor Delete kiezen.